เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ

ทีมกรุ๊ป โดย บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จัดสัมมนา “เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ” ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ แก่วิศวกร นักธรณีวิทยารุ่นใหม่

 

คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ” จัดโดย บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด บริษัทในเครือทีมกรุ๊ป ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ของทีมกรุ๊ป ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีวิทยา ให้แก่วิศวกรและนักธรณีวิทยารุ่นใหม่ๆ ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเอาประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและอุปสรรค์พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค มาเล่าสู่กันฟัง

 

คุณอิศรินทร์ กล่าวและว่า “…การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ งานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น งานพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ งานก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ผันน้ำ…”

 

บรรยากาศภายในงานจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ความน่าสนใจของงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค ในหัวข้อ “วิศวกรรมธรณีเทคนิคและประสบการณ์ในงานโครงการขนาดใหญ่” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ภาคบ่ายเป็นการเสวนาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีวิทยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถึง 12 ท่าน ประกอบด้วย ดร.โรธนา ลดาชาติ คุณธีรนัยน์ ปิยะวงศ์ ดร.ภาสกร กิติโยดม คุณอำนาจ ยานุวิริยะกุล คุณวิเศษ แจ้งจิตร ดร.สหพล ทิมพงษ์ ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต ดร.อภิชาติ สระมูล ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ คุณยุทธ จันทรสิงห์ คุณไกรภพ พันธ์พรม และ คุณสุวัฒน์ ศรีวงศ์ ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับวิศวกร นักธรณีวิทยารุ่นใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพ

 

สำหรับหัวข้อในการเสวนาในครั้งนี้ มีอาทิ ธรณีวิทยาสำหรับงานวิศวกรรม การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคสำหรับโครงการขนาดใหญ่ งานฐานรากและขุดดินลึกในโครงการรถไฟฟ้า การออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม การออกแบบงานขุดเชิงลาด การออกแบบและก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ อุโมงค์กับการพัฒนาพื้นที่ใต้ดินในเขตเมือง การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ในชั้นหิน วิศวกรรมธรณีเทคนิคในงานขนส่ง การปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นหินฐานราก การประยุกต์ใช้ FEM ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค เครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ตามลำดับ สนใจข้อมูลจากการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.teamgroup.co.th และ www.gfe.co.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา