โครงการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างฐานรากต่ออุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวง

เจ้าของโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตบริการ : ศึกษาและประเมินผลกระทบ

 

การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ใกล้กับอุโมงค์ส่งน้ำประปาที่ฝังอยู่ใต้ชั้นดินในหลายพื้นที่ ทั้งชนิดเสาเข็มเจาะเหลี่ยม (Barrette Pile) และเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile) เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการเสียรูป และเกิดความเสียหายต่ออุโมงค์ส่งน้ำในระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อเปิดใช้งาน เสาเข็มจะทำหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงสร้าง ทำให้เสาเข็มอาจเกิดการทรุดตัวจากการรับน้ำหนักบรรทุก และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอุโมงค์ส่งน้ำในระยะยาวได้

 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยการศึกษาและประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะในบริเวณใกล้เคียงกับแนวอุโมงค์ส่งน้ำประปา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันผลกระทบ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด