โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้าของโครงการ: บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด

ขอบเขตบริการ: ติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือทางธรณีเทคนิค

 

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดยจะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,220 เมกะวัตต์ และขายให้การไฟฟ้าลาว 60 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 

GFE ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมทางด้านธรณีเทคนิค เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของโครงสร้างของเขื่อน มวลดินหรือเชิงลาดที่เกิดจากการก่อสร้าง และใช้ข้อมูลนี้ในการคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ความเสียหายของอาคารและโครงสร้างต่างๆ อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเขื่อนและเชิงลาด